Atende Partnerem Strategicznym Banking & Insurance Forum 2018

10/16/2018

W dniach 18-19 października w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Spotkania Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, będącego najważniejszym w Polsce wydarzeniem skupiającym kluczowych przedstawicieli obydwu branż oraz firm świadczących usługi dla sektora finansowego.

Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do pozyskania wiedzy na temat przyszłości rynku finansowego w Polsce oraz stwarza możliwość spotkania dedykowanej grupy docelowej i nawiązania długotrwałych relacji biznesowych.

Jako Partner Strategiczny wydarzenia serdecznie zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych z udziałem naszych przedstawicieli:

Panel dyskusyjny w ramach Insurance Forum (18 października) w godz. 13:45 - 14:45: ′Rola ubezpieczycieli w gospodarce 4.0 – automatyzacja, robotyzacja oraz ich wpływ na pracę w ubezpieczeniach′, w którym udział weźmie Jacek Szczepański, Wiceprezes ds. operacyjnych;

Panel dyskusyjny w ramach Banking Forum (19 października) w godz. 10:00 - 11:00: ′Technologia dla banku, bank dla technologii – debata ekspercka przedstawicieli banków i vendorów – przedstawienie krzywej rozwiązań dla sektora′, w którym udział weźmie Roman Szwed, Prezes Zarządu.

Więcej informacji na stronie: http://bankowosciubezpieczenia.pl/