Atende partnerem Polskich Miast Przyszłości

4/14/2015

Atende zostało zaproszone przez Cisco do wspierania inicjatywy „Polskie Miasta Przyszłości′, której celem jest budowanie otwartej i modularnej architektury technicznej, wspierającej ważne potrzeby współczesnego miasta na jego drodze do transformacji w miasto inteligentne. W ramach współpracy zostaną podjęte działania z trzech obszarów:

Bezpieczeństwa, Transportu i Komunikacji

Edukacji

Kontaktu z Mieszkańcami

Otwarta platforma Polskiego Miasta Przyszłości to innowacyjna i unikalna oferta, skierowana do kadry zarządzającej w polskich miastach, która pozwoli im realizować ideę inteligentnego miasta w wybranych, najbardziej wymagających tego obszarach dla danego miasta. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: www.polskiemiastoprzyszlosci.pl