Atende partnerem II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych

11/18/2016

Już 24 listopada br. w Konstancinie odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (II F-BST), konferencja skierowana do sektora energetycznego.

Forum BST to kontynuacja działań KIGEiT oraz IMWG i SFERISK na rzecz tworzenia warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze ICT – cyberbezpieczeństwa.

W tym roku partnerem wydarzenia zostało Atende. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać wykładu Przemysława Frasunka (Atende Software) pt. „100M pakiet/sek czyli jak radzić sobie z atakami DDoS′, a także uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę techniczną′ z udziałem Jacka Szczepańskiego, Wiceprezesa Atende.