Atende ma umowę ze Strażą Graniczną

12/19/2014

Atende wygrało przetarg na dostawę pakietu licencji Iron Port, ogłoszony przez Komendę Główną Straży Granicznej. Dodatkowo oferta zawierała pakiet serwisowy na urządzenia Cisco. Wartość umowy wynosi 1,1 mln zł brutto.