Atende będzie serwisować sieć OST112

1/28/2016

Spółka w styczniu podpisała umowę z Komendą Główną Policji na serwisowanie urządzeń sieci OST112, zbudowanej na potrzeby utrzymania numeru alarmowego 112. Wartość podpisanego kontraktu to 10,5 mln zł brutto.

Dnia 25 stycznia br. została podpisana umowa pomiędzy Atende S.A. a Komendą Główną Policji na realizację przetargu, którego przedmiotem jest: „Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 – zakup usługi serwisowej SMARTnet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112′. Wartość umowy to 10,5 mln zł brutto. Wspomniany serwis będzie świadczony przez okres 3 lat.

Atende S.A.  zbudowała i wdrożyła OST112 jako podwykonawca ATM S.A. i do dziś utrzymuje infrastrukturę teletechniczną Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej stworzonej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112. Projekt ten jest jednym z najistotniejszych projektów teleinformatycznych przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce.

- Warto podkreślić, że projekt realizacji sieci OST112, jako jeden z niewielu projektów w sektorze publicznym, został zakończony z pełnym sukcesem i bez opóźnień. Podpisana aktualnie umowa z Komendą Główną Policji, daje nam szanse dalszej opieki nad systemem, który uważamy za jeden z najważniejszych  systemów w zakresie bezpieczeństwa w naszym kraju. – powiedział Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.