Apator SA wraz z Phoenix Systems zaprojektują inteligentny licznik energii nowej generacji

10/16/2019

Apator SA zawarła umowę  ze spółką Phoenix Systems z Grupy Atende na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS.

Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apator SA w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix Systems w zakresie oprogramowania dla urządzeń IoT. Phoenix-RTOS wykorzystywany jest już w inteligentnych gazomierzach iSmart spółki Apator Metrix.

Apator stawia na innowacyjność. Nasi klienci oczekują nowych generacji liczników z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które - wraz z zaawansowanym systemem pomiarowym - tworzą optymalne rozwiązanie dla sieci energetycznych z rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Innowacyjne produkty dostarczane przez Grupę są wypracowywane przez własne biura R&D, ale także w ramach współpracy z innowatorami takimi jak Phoenix Systems, dzięki czemu możemy dostarczyć nową, unikatową wartość naszym najbardziej wymagającym klientom – podkreśla Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA.

Projektowany licznik energii będzie zaawansowanym urządzeniem Internetu Rzeczy wykorzystującym protokół IP i różne standardy komunikacji przewodowej (np. PLC PRIME) oraz bezprzewodowej (np. IEEE 802.15.4, LTE Cat-M1 450 MHz). Zakłada się, że licznik będzie mógł pełnić funkcję routera IP i przekazywać dane z innych liczników, co pozwoli na uzyskanie współczynnika skuteczności odczytu bliskiego 100%.

Architektura projektowanego licznika energii zostanie zbliżona do architektury systemu komputerowego, a system operacyjny stworzy środowisko dla działania różnych aplikacji użytkownika. Jest to podejście znane z powszechnie używanych urządzeń mobilnych.

Dotychczasowe wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych pokazały, że inteligentny licznik energii powinien stać się zaawansowanym urządzeniem Internetu Rzeczy, które zapewnia wysoką skalowalność, modularność i odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. Apator jest niekwestionowanym liderem w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych urządzeń pomiarowych, dlatego cieszymy się, że jako firma rozwijająca system operacyjny i oprogramowanie dla IoT możemy być częścią tego innowacyjnego projektu – powiedział Paweł Pisarczyk, prezes spółki Phoenix-Systems.

Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz) Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Phoenix Systems z Grupy Atende to twórca polskiego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, przeznaczonego dla dynamicznie rozwijającego się rynku Internetu Rzeczy. System znacznie przyspiesza projektowanie i wdrażanie nowych, inteligentnych urządzeń. Phoenix-RTOS bazuje na architekturze mikrojądra a jego kod źródłowy jest dostępny w modelu open source. System jest wykorzystywany w sektorze energetycznym.