Agata Meble wybrała Atende jako dostawcę usług IT

2/14/2014

Jedna z najbardziej znanych na polskim rynku firm wnętrzarskich podpisała umowę z Atende S.A. Kontrakt obejmuje świadczenie przez Spółkę usług outsourcingu informatycznego oraz ośrodka zapasowego na wypadek awarii. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Prace jakie będzie wykonywać Atende mają w głównej mierze wspierać podstawową działalność operacyjną Klienta. Obejmują one świadczenie usług informatycznych związanych z eksploatacją, konfiguracją, a także rozbudową infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania i wdrażania nowych technologii niezbędnych do realizacji działalności biznesowej Agata Meble. W zakres zadań Atende wchodzą nie tylko usługi bezpieczeństwa, ale też zarządzanie infrastrukturą sieciową Klienta, środowiskiem macierzowym czy monitoring. Atende, w oparciu o rozwiązanie cloud computing, realizowane pod marką CloudiA, zapewni również ośrodek zapasowy (ang. DRC – Disaster Recovery Center), co ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krytycznych systemów Klienta. Wdrożenie DRC pozwoli na ich przełączenie z lokalizacji podstawowej do ośrodka zapasowego, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie do minimum braku dostępu do aplikacji biznesowych Agata Meble w przypadku poważnej awarii w centrali firmy.