6-krotny wzrost sprzedaży do instytucji bezpieczeństwa publicznego

12/7/2017

W wyniku ożywienia w sektorze publicznym, Atende odnotowuje wzrost zamówień m.in. ze strony służb podległych MSWiA. Spółka bierze czynny udział w podwyższeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych Państwa w ramach projektów realizowanych dla jednostek policji i straży granicznej. Łączne przychody z tego segmentu związane z kilkoma projektami, które firma planuje zrealizować do końca 2017 r. wynoszą ok. 30 mln zł brutto, z czego aż 27 mln zł brutto przypada na czwarty kwartał. Jest to ponad siedmiokrotny wzrost w stosunku do zamówień zrealizowanych w ubiegłym roku, których wartość opiewała na kwotę ok. 4,9 mln zł brutto. 

Atende specjalizuje się w dostarczaniu usług bezpieczeństwa IT dla najbardziej wymagających klientów i instytucji. Inżynierowie Atende mają unikalne w Polsce kompetencje w realizacji projektów w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których niezbędne jest posiadanie poświadczeń dostępu do informacji niejawnych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa IT – mówi Jakub Jagielak, Business Development Manager ds. Bezpieczeństwa w Atende S.A. 

Jako lider rynku integracji sieciowej, firma oferuje najwyższej jakości rozwiązania dla bezpieczeństwa, współpracując ze światowymi liderami technologicznymi jak Cisco, IBM czy F5. Wdraża zapory ogniowe (ang. firewall), systemy zabezpieczeń przed intruzami (ang. IPS — Intrusion Prevention Systems), systemy ochrony przed wyciekiem danych DLP z (ang. DLP – Data Loss Prevention) systemy antywirusowe i antyspamowe, systemy ochrony przed dostępem do niepożądanych treści webowych. Ponadto, Atende oferuje klientom modelowanie i nadzorowanie polityk bezpieczeństwa IT, a także usługi odtwarzania awaryjnego, w tym kompleksowy audyt bezpieczeństwa IT i budowę od podstaw zapasowego centrum przetwarzania danych (ang. DRC - Disaster Recovery Center) lub disaster recovery ′w chmurze′ (RaaS). Spółka oferuje także systemy zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, w tym autorski system firmy Atende Software pn. redGuardian, zdolny do odpierania największych ataków – ponad 100 Gb/s na pojedynczym węźle.