5,6 mln zł dofinansowania dla Phoenix Systems na rozwój systemu operacyjnego dla dronów

3/16/2021

Spółka Phoenix Systems z Grupy Atende rozpoczęła prace projektowe nad systemem operacyjnym do zastosowań krytycznych w pojazdach bezzałogowych. Nowa wersja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS 178 będzie zgodna ze standardem DO-178C, wykorzystywanym przez agencje lotnictwa cywilnego takie jak FAA i EASA w procesie certyfikacji i dopuszczenia do użycia oprogramowania w statkach powietrznych. Projekt otrzymał 5,6 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu „Szybka Ścieżka′. Szacowana wartość projektu to 9 mln zł.

Wersja systemu zgodna ze standardem DO-178C pozwoli na użycie Phoenix-RTOS w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV), które zgodnie z wprowadzonymi w roku 2019 przepisami UE będą musiały podlegać certyfikacji przez agencje lotnicze w celu prowadzenia misji w środowisku miejskim (U-space) oraz wykonując misje o znaczeniu specjalnym (np. przewóz substancji niebezpiecznych, środków medycznych). Przewiduje się, że użycie istniejących systemów operacyjnych do zastosowań krytycznych w pojazdach bezzałogowych będzie ograniczone ze względu na wysokie koszty ich licencji oraz obsługę platform sprzętowych o dużej mocy obliczeniowej i dużym poborze mocy. Natomiast wersja Phoenix-RTOS 178 zostanie udostępniona, podobnie jak wersja bazowa Phoenix-RTOS 3, jako open‑source, a licencjonowany będzie jedynie pakiet certyfikacyjny, dokumentujący zgodność systemu z wymaganiami DO-178C.

W ramach projektu, poza wersją systemu operacyjnego, zostanie opracowany mechanizm partycjonowania zasobów systemu operacyjnego, zrealizowane środowisko aplikacyjne dla aplikacji lotniczych zgodne z ARINC 653 (APEX), przygotowany referencyjny autopilot dla UAV z triplikacją zasobów (sprzęt i oprogramowanie), który  spełni nowe wymogi certyfikacyjne oraz będą prowadzone prace rozwojowe nad systemem komunikacji radiowej bazującym na modulacji SC-FDMA dla nielicencjonowanych pasm częstotliwości. Środowisko wytwarzania systemu zgodne z DO-178C oraz pakiet certyfikacyjny zostaną zrealizowane we współpracy z doświadczonym audytorem aplikacji lotniczych.

Wejście w dynamicznie rozwijający się rynek bezzałogowych pojazdów lotniczych oraz być może przyszłych pojazdów EVTOL jest zgodne ze strategią spółki. Jest to kolejny sektor zastosowań po Smart Grid. W Polsce istnieją długie tradycje przemysłu lotniczego i widzimy, że powstało dużo firm, które starają się rozwijać systemy bezzałogowe. Niestety, napotykają one na duże ograniczenia w postaci zależności od zagranicznych, główne amerykańskich, dostawców systemów operacyjnych zgodnych z DO-178C. Chcąc konkurować na rynku globalnym, polskie firmy lotnicze muszą mieć sprawdzonego, europejskiego partnera w zakresie tak fundamentalnej części oprogramowania jaką jest system operacyjny. Skupiamy się teraz na tym, żeby jak najszerzej poinformować środowisko lotnicze o tym  projekcie  i  pozwolić mu wpłynąć na jego kształt. Integracja środowiska wokół rodzimej technologii jest kluczem do sukcesu – komentuje Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Phoenix Systems.

Na potrzeby projektu  spółka uruchomiła biuro w Łomży i rozpoczęła współpracę z lokalnymi uczelniami, m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w zakresie pozyskania i kształcenia odpowiedniej kadry inżynierskiej.

Phoenix Systems sp. z o. o. to spółka należąca do grupy kapitałowej Atende S.A., która stworzyła i rozwija system operacyjny Phoenix-RTOS przeznaczony dla Internetu Rzeczy (IoT) i dostępny jako open-source na licencji BSD (github.com/phoenix-rtos/). System Phoenix-RTOS uzupełniony o stosy komunikacyjne (Phoenix-PRIME, Phoenix-G3, Phoenix-802.15.4, Phoenix‑WMbus) oraz środowiska aplikacyjne (Phoenix-DCU, Phoenix-SEM) używany jest w koncentratorach danych i inteligentnych licznikach energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych na rynku Smart Utility  (obecnie 46 000 wyprodukowanych i wdrożonych urządzeń).