5 powodów, dlaczego warto posiadać narzędzie umożliwiające zdalny dostęp do komputera

6/1/2020

Nagła potrzeba dostosowania warunków pracy do nowej rzeczywistości.

Konieczność pracy zdalnej, spowodowana pandemią, dotknęła między innymi organizacje, w których pracownicy korzystają ze stacji roboczych - w tym naszego Klienta, działającego w sektorze finansowym. W takim przypadku niezbędne było szybkie wdrożenie narzędzia, umożliwiającego zdalne korzystanie z zasobów komputerów. Wtedy postanowiliśmy stworzyć Atende Remote Access - narzędzie, które spełnia wszystkie potrzeby naszych Klientów. Przedstawiamy 5 powodów, dla których warto wdrożyć nasze rozwiązanie.

1. Zdalny dostęp do komputera umożliwia korzystanie ze wszystkich zasobów komputerów znajdujących się w biurze.

Atende Remote Access umożliwia bezpieczny dostęp do zasobów organizacji z dowolnego urządzenia, posiadającego przeglądarkę internetową obsługującą technologię HTML5. Użytkownik łączy się z rozwiązaniem Atende Remote Access, które połączone jest z infrastrukturą Klienta poprzez szyfrowany tunel VPN Site-to-Site. Osoby, które do pracy potrzebują systemów wymagających dużej mocy obliczeniowej, korzystają z tego rozwiązania, aby bezpiecznie i bez przeszkód używać aplikacji znajdujących się na firmowych stacjach roboczych. Rozwiązuje to także problem z użytkowaniem narzędzi przypisanych wyłącznie do jednego stanowiska, np. podpisu elektronicznego.

2. Zdalne połączenie z komputerem jest bezpieczne.

Atende Remote Access zapewnia bezpieczeństwo na różnych poziomach. Dostępne zabezpieczenia można dostosowywać w ramach potrzeb organizacji, np.:

  • Szyfrowanie komunikacji pomiędzy przeglądarką a Atende Remote Access za pomocą połączenia HTTPS,
  • Autoryzację dostępu za pomocą loginu i hasła (na podstawie indywidualnych kont użytkowników),
  • Uwierzytelnianie dwuetapowe MFA,
  • Tworzenie użytkowników oraz grup, z różnym poziomem dostępu do środowiska,
  • Zarządzanie uprawnieniami do udostępnionych w systemie Atende stacji roboczych.

Pamiętajmy, że kopiowanie ważnych dokumentów na niezabezpieczone nośniki danych (typu pendrive, czy nieszyfrowane dyski prywatnych laptopów), wiąże się z ryzykiem ich utraty, bądź dostępu nieuprawnionych osób!

3. Aby praca zdalna była efektywna, najlepiej ograniczyć pozostałe zmiany do minimum.

Kolejną zaletą naszego rozwiązania jest to, że pracownik przyzwyczajony do pracy na swoim urządzeniu, dużo wydajniej pracuje, gdy może poruszać się w stworzonym przez siebie porządku. Dzięki zdalnemu dostępowi do komputera, pracownik nie musi tracić czasu na wyszukiwanie dokumentów, przenoszenie ich na inne urządzenia czy dostosowywanie swojego sprzętu. Ma pod ręką wszystkie swoje narzędzia, niezbędne do wykonywania dotychczasowej pracy.

4. Korzyść ze współdzielenia jednej stacji roboczej z innymi użytkownikami.

Użytkownik stacji roboczej, może uzyskać zdalne wsparcie IT od administratorów bądź udostępnić innym współpracownikom odpowiednio zabezpieczony dostęp do swojego dysku. Dzięki temu różne osoby (przy pełnej kontroli - historii połączeń oraz innych zaawansowanych funkcji dla kont administracyjnych), mogą korzystać z jego zasobów. Jeśli na stacji roboczej znajduje się system typu „gruby klient”, nie musimy tworzyć wielu instancji aplikacji na różnych komputerach, możemy stworzyć harmonogram logowania się przez poszczególnych użytkowników, co ułatwi prowadzenie prac.

5. Ostatni, ale równie ważny aspekt – szybkość i łatwość wdrożenia narzędzia.

Wiemy, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale także czas naszych Klientów. Aby zapoznać się z możliwościami, które oferuje Atende Remote Access oferujemy środowisko demonstracyjne, dzięki któremu możemy zaprezentować działanie usługi zdalnego dostępu do pulpitu np. poprzez wideo połączenie przy pomocy platformy Cisco Webex. Dysponując kompletem informacji od Klienta, możemy dostosować usługę zdalnego połączenia nawet w ciągu jednego dnia.

Więcej informacji na temat Atende Remote Access: https://www.youtube.com/watch?v=jXhz-4lMTvg

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Tomasz Wiertelak

Kierownik Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów

[email protected]

LinkedIn