40-procentowy wzrost sprzedaży w sektorze mobilnym

7/11/2018

W związku z dynamicznym przyrostem ruchu internetowego rosną potrzeby infrastrukturalne operatorów mobilnych. Atende S.A., jako wieloletni partner technologiczny największych operatorów aktywnie wspiera ich w tym procesie rozwoju. W pierwszym półroczu sprzedaż do tego sektora wzrosła o ponad 40% w stosunku do 2017 r.

Duże projekty dla operatorów mobilnych związane były  z opracowaniem koncepcji, doboru usług własnych i oprogramowania Atende oraz komponentów i dostawy urządzeń na potrzeby rozbudowy infrastruktury sieciowej.

Głównym partnerem technologicznym Atende w zakresie rozwiązań dla operatorów mobilnych jest firma Cisco Systems, której rozwiązania są powszechnie stosowne do  rozbudowy infrastruktury sieciowej operatorów w kluczowych systemach wymiany ruchu na styku z Internetem. Rozwiązania Cisco są uzupełniane autorskim oprogramowaniem Atende, między innymi z zakresu PCRF (ang. Policy and Charging Rules Function) pn. SMaCS (Service Management and Charging System) - do zarządzania usługami dostępu do Internetu abonentów sieci mobilnej. 

26 lat temu podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia integratorskiego stworzyliśmy SMaCS – jedyne tego typu oprogramowanie opracowane przez polską firmę, pozwalające operatorom na tworzenie nowych usług oraz dostarczenie ich na rynek w szybkim tempie i przy stosunkowo niskich kosztach – mówi Andrzej Jaśkiewicz, Dyrektor Działu Rozwiązań Mobilnych w Atende. Dla tak konkurencyjnego rynku jak rynek operatorów mobilnych takie czynniki, jak elastyczność i time-to-market często przesądzają o sukcesie.  

Atende specjalizuje się także w projektowaniu i rozbudowie  rdzenia sieci pakietowej (tzw. bramek dostępowych), w oparciu o najnowsze wirtualne rozwiązanie Cisco Ultra-M, a także w świadczeniu usług utrzymaniowych oraz rozbudowie funkcjonalnej w zakresie systemu Cisco EPC (Cisco Evolved Packet Core). System EPC to jeden z najważniejszych składników sieci operatora, będący „sercem′ systemu transmisji danych sieci komórkowych.

Inżynierowie Atende posiadają unikalne na rynku kompetencje w zakresie b udowy i utrzymania sieci pakietowej. Udało się nam dopasować nasze umiejętności do potrzeb operatorów mobilnych i dlatego aktywnie bierzemy udział w rozwoju sieci transmisji umożliwiających oferowanie przez naszych partnerów najnowszych usług internetowych  – dodaje Jaśkiewicz.

Więcej na https://atende.pl/pl/o-firmie/dla-mediow