4 etapy, których nie można pominąć w drodze do chmury

6/9/2021

Wyzwania

Mądre wykorzystanie usług chmurowych jest jednym ze sposobów na cyfrową transformację przedsiębiorstwa. Decydują się na nią organizacje, które poważnie myślą o swoim rozwoju i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Ale trzeba pamiętać, że transformacja, jak każda zmiana, niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, gdy okaże się, że poniesione przez nas nakłady nie przyniosły oczekiwanych zysków. Wiele firm przystępując do tego przedsięwzięcia, często za późno zauważa z jak trudnym wyzwaniem przyszło im się zmierzyć. Co zrobić żeby nie zabłądzić w trakcie tej podróży? Jak się do niej przygotować i o czym pamiętać, żeby osiągnąć zamierzony cel? I najważniejsze pytanie, od czego zacząć?

4 kluczowe etapy

Zacznijmy od jasnego zdefiniowania naszych oczekiwań i celów, które chcemy zrealizować. Bez tego nie będziemy w stanie ocenić, czy nasze działania rzeczywiście przyniosły pożądane efekty. I nie chodzi o samą migrację do chmury, a korzyści, jakie chcemy osiągnąć z punktu widzenia naszego biznesu. Do zaplanowania i wykonania mamy cztery etapy: Eksperyment, Fundament, Migracja oraz Zarządzanie i obsługa. Żeby sprawniej poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i uniknąć niepotrzebnych błędów, warto od razu rozważyć wsparcie doświadczonego eksperta, który będzie czuwał nad powodzeniem przedsięwzięcia.

Pierwszy etap – Eksperyment

Pierwszym kluczowym krokiem jest przeprowadzenie eksperymentu. Czymże miałby być ten eksperyment? Najprościej mówiąc sprawdzeniem w boju naszych doświadczeń związanych z wykorzystaniem chmury. Można to zrobić najlepiej za pomocą realnego projektu w formie Proof of Concept. Dobrze jeśli ten projekt będzie miał faktyczne znaczenie dla naszej organizacji, ale unikajmy  aplikacji o kluczowym znaczeniu, które odgrywają najważniejsze role w działaniu firmy. Głównym zadaniem tego etapu jest ustalenie, czy jesteśmy gotowi do zmiany, czy ten kierunek jest dla nas dobry i czy w takiej małej skali jesteśmy w stanie zrealizować nasze cele.

Drugi etap – Fundament

Jeżeli nasze doświadczenia związane z eksperymentem będą pozytywne, czas zbudować fundamenty pod dalsze działania. W tym etapie głównym zadaniem będzie stworzenie zespołu cloudowego i ustalenie bazowej konfiguracji.

Zespół

Dobrze jeśli w zespole cloudowym znajdą się osoby o różnych kompetencjach. Będą to oczywiście programiści, administratorzy, specjaliści baz danych, ale także prawnicy czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zespół powinien być zdolny do ustalenia i implementacji podstawowych zasad wdrażania i używania usług chmurowych, dbania o zgodność z branżowymi i wewnętrznymi wymaganiami, a także do ciągłej kontroli kosztów cloudowych. Jednak najważniejsze jest, żeby był dobrze zmotywowany oraz gotowy do stałego podnoszenia kompetencji i dzielenia się wiedzą.

Konfiguracja Bazowa

Następną kwestią jest ustalenie bazowych zasad i polityk związanych z chmurą. Warto dobrze przemyśleć i zaplanować kwestie zarządzania tożsamością, nadawania uprawnień i kontroli dostępu użytkowników do usług. Równie istotne jest ustalenie topologii sieci, sposobu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy środowiskami oraz modeli operacyjnych w chmurze. Nie możemy też zapomnieć o zaplanowaniu odpowiedniej hierarchii subskrypcji, zasadach tworzenia kont, czy tagowaniu zasobów. Ważnym obszarem jest zarządzanie kosztami chmury. Trzeba dobrze zrozumieć chmurowy model kosztowy i zaplanować stały proces monitorowania wydatków chmurowych. Musimy z wyprzedzeniem określić nasze zasady korzystania z usług (Cloud Governance) oraz przygotować plan działania na wypadek awarii. Migracja do chmury w żadnym razie nie zwalnia nas z odpowiedzialności za zapewnienie ciągłości działania naszych aplikacji i bezpieczeństwo naszych danych.

Trzeci etap - Migracja

Dopiero na tym etapie rozpoczynamy działania zmierzające do migracji lub uruchomienia aplikacji w chmurze. Najpierw musimy dokonać inwentaryzacji i analizy działania naszego środowiska. Potrzebujemy dokładnej wiedzy, jak jest zbudowane, jakie istnieją zależności między poszczególnymi elementami środowiska i jakie jest jego obciążenie w czasie. Na tej podstawie możemy zaplanować strategię migracji dla poszczególnych aplikacji. Mamy do wyboru sześć podstawowych strategii migracji: Rehost, Replatform, Refactor, Retire, Retain lub Repurchase. Od analizy środowiska i naszych potrzeb zależeć będzie, której z metod użyjemy. Gdy już mamy wiedzę o naszym środowisku i zaplanowaliśmy strategię migracji, możemy przystąpić do przygotowania szczegółowego planu migracji, a następnie jego realizacji.

Czwarty etap - Zarządzanie i obsługa

Chmura daje nam wiele nowych możliwości i narzędzi do efektywnego zarządzania naszym środowiskiem. Stąd płynie wiele korzyści związanych z większą wydajnością pracy osiąganą dzięki powszechnej standaryzacji i automatyzacji działań. Wymaga to oczywiście dostosowania naszych modeli operacyjnych do tych oferowanych przez chmurę. Przede wszystkim musimy jednak pamiętać, że to my nadal jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego środowiska, dlatego nie zapominajmy o gromadzeniu i analizie logów, stałym monitorowaniu jego dostępności i wydajności. Do naszych zadań należeć będzie również zarządzanie infrastrukturą – wgrywanie poprawek, właściwa konfiguracja środowiska, usług i zasobów, kontrolowanie ustawień, przestrzeganie wymagań oraz zarządzanie kosztami. Nadal będziemy zarządzać środowiskiem z perspektywy jego bezpieczeństwa, ochrony naszych danych, a także ciągłości działania usług.

Powodzenie adopcji do chmury

Osiągnięcie oczekiwanych korzyści z chmury zależy od wielu czynników – dobrego planu, zespołu, silnego przywództwa, determinacji w osiąganiu celu. To z pewnością wymagający projekt, do którego trzeba się dobrze przygotować, aby go umiejętnie przeprowadzić i zakończyć pełnym sukcesem. Warto rozważyć, czy korzystając ze wsparcia doświadczonego eksperta, nie będziemy w stanie osiągnąć lepszych efektów w krótszym czasie, omijając wiele przeszkód w drodze do realizacji naszych celów.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

Cloud Service Manage

[email protected]

LinkedIn