Shareholders

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% głosów na WZA

Roman Szwed with Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.

11 956 958

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE *

6 100 000

6 100 000

16,78%

PKO OFE *

3 500 813

3 500 813

9,63%

Free float

14 785 573

14 785 573

40,68%

36 343 344

36 343 344

100%

* Based on the application for the General Meeting of June 25, 2020.

Roman Szwed with Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.

Nationale-Nederlanden OFE *

PKO OFE *

Free float

Questions?

Don’t hesitate to contact me.

Dariusz Niedziółka

Director of Investor Relations

dariusz.niedziolka@atende.pl

+48 22 29 57 297

LinkedIn