Shareholders

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% głosów na WZA

Roman Szwed with Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.

11 956 958

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE

6 103 000

6 103 000

16,79%

PKO OFE *

3 409 988

3 409 988

9,38%

Free float

14 873 398

14 873 398

40,93%

36 343 344

36 343 344

100%

* Based on the application for the General Meeting of June 23, 2022.

Roman Szwed with Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.

Nationale-Nederlanden OFE

PKO OFE *

Free float

Questions?

Don’t hesitate to contact me.

Dariusz Niedziółka

Director of Investor Relations

dariusz.niedziolka@atende.pl

+48 22 29 57 297

LinkedIn