Grow by Innovation.

Od 30 lat wspieramy klientów w procesach cyfrowej transformacji, prowadząc największe oraz najbardziej innowacyjne projekty IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Codziennie dajemy świadectwo bycia dostawcą o wyróżniającym poziomie wiedzy i szerokich kompetencjach technologicznych. Ten zestaw unikalnych doświadczeń to nasz największy kapitał.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

INTEGRACJA IT

AI & SMART DEVICES

OPROGRAMOWANIE

USŁUGI IT

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

CLOUD

Nasze rozwiązania

Cyfrowa transformacja

Atende S.A. z tytułem Cisco Customer Experience Specialization in Poland!

Niezmiernie miło poinformować nam o zdobyciu przez Atende nowego, kluczowego dla Gold Partnerów, certyfikatu Cisco Customer Experience Specialization.

PGE podpisało z A2CC umowę na realizację systemu billingowego i CRM

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z A2CC z Grupy Atende na wykonanie i wdrożenie systemu CRM Billing w Grupie.

Wynik pod wpływem zewnętrznych czynników, Atende przedstawia Strategię szybkiego wzrostu

Grupa Atende zamyka rok 2021 skonsolidowaną stratą netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA w wysokości 9,9 mln zł. Zarząd kalkuluje, że wyniki operacyjne byłyby jednak na zbliżonym poziomie do wypracowanych w 2020 r., gdyby nie wpływ niezależnych od Spółki czynników: przejściowa utrata świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i wynikające z tego faktu kary umowne i utracone korzyści, opóźnienia w dostawach produktów kluczowego dostawcy oraz brak konsolidacji wyników spółek Atende Software i Atende Medica. Jednocześnie Atende przedstawia nową, ambitną Strategią na lata 2022-2024, w której planuje wzrost w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i technologiczny know-how. Celem Strategii jest wykorzystanie dynamicznego rozwoju branży technologicznej poprzez koncentrację na pięciu wyselekcjonowanych trendach rynkowych, w których Atende ma dzisiaj istotne przewagi konkurencyjne: transformacji cyfrowej, internecie rzeczy i przemyśle 4.0, inteligentnej energetyce, telekomunikacji oraz półprzewodnikach.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Z nami zostaniesz liderem transformacji cyfrowej. Skorzystaj z fachowej pomocy Atende. Wprowadź innowacje do codziennego biznesu i uwolnij zasoby potrzebne do rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Budujemy sukces klientów innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi. Specjalizujemy się w nowoczesnych usługach cyfrowych, integracji IT i komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych, w tym dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0.

IT

Integracja IT

sprawdź
CS

Cyberbezpieczeństwo

sprawdź
CM

Migracja do chmury

sprawdź
UI

Usługi IT

sprawdź
SG

Smart Grid

sprawdź
CO

Roboty przemysłowe

sprawdź
ST

Software dla telekomunikacji

sprawdź
BC

Blockchain

sprawdź

Maspex w chmurze AWS

Projekt ustandaryzowania wszystkich serwisów internetowych Maspex i przeniesienia ich do chmury Amazon Web Services (AWS).

Klient:
Maspex

Technologia:
Amazon Web Services (AWS)

Atende w liczbach
30
lat na polskim rynku
ok. 200

Projektów
cybersecurity

6 mln

Sesji w autorskim
systemie SMaCS

>2 mln

Odbiorców energii
rozliczanych naszą aplikacją

>7 mln

Odbiorców gazu
objętych systemem
billingowym SAP for Utilities

twój partner technologiczny