Systemy zasilania gwarantowanego
i Instalacje niskoprądowe

 

 

Systemy zasilania gwarantowanego

Systemy zasilania gwarantowanego to wszystkie urządzenia i połączenia elektryczne, których jakość decyduje o ciągłości działania środowisk IT, budynków użyteczności publicznej, systemów i obiektów o znaczeniu strategicznym bądź też np. linii produkcyjnych w przemyśle. Każdy przestój systemu informatycznego, czy procesu produkcji, nawet w najmniejszej firmie czy przedsiębiorstwie, może się wiązać ze stratami finansowymi i wizerunkowymi. Rozwiązaniem minimalizującym nieplanowane przestoje czy przerwy w zasilaniu są dedykowane systemy zasilania gwarantowanego, dzięki którym możliwe jest zapewnienie ciągłości działania systemów a co za tym idzie zwiększenie efektywności i niezawodności biznesowej.

Dzięki zastosowaniu systemów zasilania gwarantowanego, w przypadku utraty zasilania zewnętrznych systemów zasilających (operatora sieci dystrybucyjnej – OSD), nie dochodzi do przerwania pracy systemów zapewniających ciągłość działania organizacji. W takim przypadku w sposób automatyczny w pierwszej kolejności uruchamiany jest zasilacz UPS a bardziej rozbudowanych systemach w drugiej kolejności zespół prądotwórczy, który zasila najważniejsze systemy firmy. Przełączenia te odbywają się bezprzerwowo.

Co wchodzi w skład system zasilania gwarantowanego?

System zasilania gwarantowanego składa się z licznych i różnorodnych pod względem technicznym urządzeń: agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych UPS, rozdzielnic elektrycznych z układem samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR), systemów dystrybucji napięcia, w tym w szafach serwerowych (rack PDU), dedykowanej instalacji elektrycznej oraz narzędzi/systemów do nadzoru i monitoringu ciągłości działania systemu zasilania. Prawidłowe funkcjonowanie takiego systemu wymaga przemyślanej infrastruktury zasilania energetycznego, systemu zasilania paliwem, ochrony akustycznej oraz dostosowania i wdrożenia określonych rozwiązań infrastruktury budynkowej, w szczególności dotyczy to budynków podlegających adaptacji.

Co istotne systemy zasilania gwarantowanego powinny być niezawodne, skalowalne oraz efektywne energetycznie. Niektóre elementy systemu są bardzo trudne, wręcz niemożliwe do rozbudowy podczas fazy użytkowej. Dlatego tak ważne jest właściwie, przemyślane, wielobranżowe zaprojektowanie architektury systemu zasilania przy uwzględnieniu przyszłego rozwoju centrum danych, pod względem obciążenia, powierzchni jak niezbędnych systemów towarzyszących już na początkowym etapie projektu.

Co robimy?

 • Analizujemy potrzeby klienta w zakresie zapewnienia ciągłości zasilania, opracowujemy analizę ryzyka ciągłości zasilania, wielobranżowe koncepcje i dokumentację projektową budowalną i wykonawczą oraz dobieramy odpowiednie rozwiązania i urządzenia (architekturę systemu zasilania zgodną z oczekiwana niezawodnością, zasilacze ups, agregaty prądotwórcze, systemy rozdzielcze i dystrybucyjne SN i nN, automatykę SZR etc.).
 • Uzyskujemy w imieniu klienta wszystkie niezbędne zgodny i pozwolenia formalno-prawne, niezbędne do realizacji zadnia-systemu zasilania gwarantowanego.
 • Dostarczamy i instalujemy systemy zasilania gwarantowanego, jak również pojedyncze zasilacze ups i agregaty prądotwórcze w pełnym zakresie mocy na bazie renomowanych producentów: m.in. Vertiv, APC by Schneider Electric, Delta Energy Systems, Eaton, SDMO, Caterpillar oraz innych wiodących producentów.
 • Zapewniamy startup, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • Zapewniamy nadzór i monitoring infrastruktury realizowany w trybie 24/7/365 w ramach odrębnych umów utrzymaniowych. Realizujemy umowy SLA z ustalonymi czasami reakcji i czasu naprawy systemu oraz zapewniamy szybki dostęp do części zamiennych
 • Zapewniamy utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych (np. akumulatorów, kondensatorów AC i DC, cieczy takich jak paliwo ON, oleje i chłodziwo, itp.), jak i całych urządzeń (na przykład przy wymianie starych, wyeksploatowanych zasilaczy ups, generatorów, rozdzielnic elektrycznych na nowe).

Dlaczego Atende?

 • Atende posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w sprzedaży, instalacji i serwisowaniu systemów zasilania gwarantowanego.
 • Posiadamy zespół ok. 20 doświadczonych inżynierów serwisowych o znaczących kompetencjach, potwierdzonych certyfikatami czołowych producentów.
 • Realizacje i obsługa systemów odbywa się na terenie całej Polski.
 • Zapewniamy szybkie interwencje niezależnie od miejsca zainstalowania urządzenia, dzięki oddziałom w Warszawie, Mysłowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu, oraz dzięki partnerstwom serwisowym w Gdańsku, Szczecinie i Lublinie
 • Serwis obsługuje zarówno duże podmioty z różnych sektorów (banki, centra handlowe, przemysł, instytucje państwowe, urzędy, spółki skarbu państwa itd.), jak i małe i średnie firmy oraz klientów indywidualnych.
 • Nasze centrum obsługi klienta COK zajmujące się monitoringiem i utrzymaniem instalacji czynne jest całodobowo.

Co zyskujesz?

 • Pewność zasilania twoich budynków i systemów krytycznych (np. IT, produkcja, etc.)
 • Eliminację ryzyka strat finansowych i wizerunkowych związanych z nieplanowanymi przestojami z uwagi na brak czy nieprawidłową jakość zasilania.
 • Wzmocnienie efektywności biznesowej dzięki zwiększeniu dostępności oraz bezpieczeństwa danych.
 • Wydłużenie cyklu życia eksploatowanych urządzeń dzięki profesjonalnej opiece serwisowej co przekłada się na zapewnienie zasilania o najwyższej jakośći, co również wpływa pozytywnie na czas życia urządzeń końcowych, zarówno IT jak maszyn / całych linii produkcyjnych.
 
Maciej Mazur
Dział Infrastruktury Technicznej i Serwisu

Wypowiedź eksperta Atende

Atende podczas ponad dwudziestopięcioletniej działalności na rynku polskim zainstalowało kilka tysięcy systemów UPS oraz kilkadziesiąt sztuk agregatów dla zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną.

Instalacje niskoprądowe

Instalacje niskoprądowe, czyli tzw. instalacje niskonapięciowe to systemy i sieci pracujące na niskim napięciu, które mają na celu doprowadzenie energii elektrycznej, stanów sygnałowych, różnorakich protokołów komunikacyjnych poprzez sieć rozdzielczą od tzw. „central” do końcowych odbiorników. Znaczenie instalacji niskoprądowych stale rośnie, dzięki czemu implementowane są już nie tylko w dużych magazynach, halach produkcyjnych, centrach danych czy obiektach użyteczności publicznej, ale również w mniejszych biurach i domach prywatnych.

Dzięki nowoczesnym systemom niskoprądowym nie tylko możemy spać spokojnie, ale również uzyskać wymierne aspekty w zmniejszeniu konsumpcji nadczołowych i sterownych systemów energochłonnych (grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej, OZE, itp.) Atende posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca/audytor, projektant, wykonawca i opiekun serwisowy kompleksowych instalacji niskoprądowych.

Co robimy?

 • Wykonujemy okablowanie strukturalne LAN w technologii miedzianej oraz optycznej. Posiadamy autoryzowanych instalatorów takich firm jak MMC, AT&T, R&M, Cobi Net.
 • Dokonujemy pomiarów oraz certyfikację sieci LAN dla R&M.
 • Montujemy systemy alarmowe (SSWiN), chroniące mienie prywatne i publiczne.
 • Instalujemy systemy kontroli dostępu (KD), które umożliwiają firmom i przedsiębiorstwom kontrolę wejść i wyjść oraz przyznawanie dostępu uprawionym osobom do konkretnych miejsc.
 • Instalujemy telewizyjne systemy dozorowe, telewizję przemysłową (CCTV), umożliwiające monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rejestratorów i kamer.
 • Montujemy domofony (głosowa identyfikacja osób) i wideodomofony (wizualna identyfikacja).
 • Wdrażamy rejestrację czasu pracy (RCP), umożliwiającą firmom monitorowanie obecności pracowników.
 • Wdrażamy kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów przeciwpożarowych.
 • Instalujemy systemy wykrywania pożaru (SAP), służące do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu.
 • Oferujemy kompleksowe rozwiązania Stałych Urządzeń Gaśniczych, z szczególnym przeznaczeniem dla ochrony Data Center (bezpieczne gaszenie gazem)
 • Instalujemy systemy monitoringu i zarządzania systemami technicznymi obiektów/budynków SMS/BMS oraz DCIM. Integrujmy wymienione systemy z naszym całodobowym systemem monitoringu w COK, w celu zapewniania natychmiastowego wsparcia serwisowego naszych klientów w trybie 24/7, 365 dni w roku.

Dlaczego Atende?

 • Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie systemów bezpieczeństwa technicznego, potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem, certyfikatami między innymi takich firm jak Bosch Security, Schrack, Dallmeier, Kantech, Galaxy, Satel, Techom.
 • Nasi pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia.
 • Zaufało nam wielu klientów, dla których świadczymy stałą opiekę serwisową systemu bezpieczeństwa.
 • Nasze Centrum Opieki Klienta reaguje zgodnie z uzgodnionymi z klientem czasami reakcji na potencjalne awarie systemów będących pod opieką naszej firmy. Tym samym gwarantujemy najwyższą dostępność pracy systemów niskoprądowych odpowiadających za bezpieczeństwo infrastruktury i własności naszych klientów.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!