Spółdzielczy Bank Rozwoju wybiera trwały nośnik oparty o blockchain od Atende

7/15/2019

Spółdzielczy Bank Rozwoju (SBR Bank) z siedzibą w Szepietowie jako pierwszy bank spółdzielczy z Grupy BPS podpisał umowę z Atende S.A. na wdrożenie trwałego nośnika w oparciu o blockchain. To już drugi, po Banku Spółdzielczym w Toruniu z grupy SGB, lokalny bank w Polsce, który podjął decyzję o wykorzystaniu innowacyjnej technologii.

W pierwszym etapie projektu zostanie uruchomiona korespondencja seryjna dokumentów publicznych do klientów Banku, realizowana z wykorzystaniem usługi Atende ChainDoc. Wdrożone rozwiązanie wprowadza zmianę w podejściu do obsługi klienta, a także znaczące oszczędności - dzięki zastąpieniu korespondencji papierowej w komunikacji z klientami oraz tradycyjnej obsługi kasowej innowacyjnymi narzędziami informatycznymi.

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju nie ma wątpliwości, że cyfryzacja jest przyszłością bankowości.

Uważamy, że zmiany mające dostosować działalność bankową do realiów społeczeństwa informatycznego, powinny być udziałem również banków lokalnych. Stąd też chcemy być liderem innowacyjności wśród banków spółdzielczych

z Grupy BPS. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta z Atende S.A., pozwoli wypracować rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwań naszych klientów. – mówi Tomasz Gromada, p.o. Prezesa Zarządu SBR Bank.

W ramach umowy zostanie wdrożone, oparte o blockchain rozwiązanie Atende ChainDoc, Aplikacja Podpisu oraz Internetowy Panel Klienta (IPK). Utrwalone dokumenty będą przechowywane w centrach danych firmy EXEA w ramach usługi WORMaaS, oraz udostępniane klientom przy wykorzystaniu istniejącej platformy bankowości elektronicznej.

Gratulujemy decyzji SBR Bank w dążeniu do innowacyjności i pełnej cyfryzacji. Poza istotną zmianą w modelu obsługi klienta, nowe rozwiązanie umożliwia uzyskanie znaczących korzyści kosztowych, a także jest kolejnym krokiem w realizacji zorientowanych na troskę o środowisko naturalne celów strategicznych - mówi Jacek Szczepański, wiceprezes Atende ds. operacyjnych.

SBR Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Statutowo działa we wszystkich powiatach województwa podlaskiego, w aglomeracji warszawskiej, 13 powiatach województwa mazowieckiego i 4 województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie obsługa klientów SBR Bank prowadzona jest w 17 placówkach na wymienionym obszarze.

Pod względem sumy bilansowej SBR Bank plasuje się na wysokim miejscu, wśród 321 banków spółdzielczych, należących do Grupy BPS.

Projekt realizowany w SBR Bank to kolejne, komercyjne wdrożenie autorskich rozwiązań opartych o blockchain z działu R&D Atende S.A. ChainDoc spełnia wymagania zdefiniowane dla trwałego nośnika przez prawo UE, prawo krajowe

oraz organy regulacyjne. Rozliczanie następuje w modelu usługowym, gdzie klient płaci za faktycznie wykorzystane zasoby.

Banki spółdzielcze zwracają się coraz częściej w stronę digitalizacji, która przynosi wymierne efekty nie tylko w zakresie obniżeniu kosztów operacyjnych banku. Digitalizacja jest także szansą na budowę nowoczesnego wizerunku banku, poprawę relacji z klientami oraz zwiększenie ich zaangażowania – dodaje Jacek Szczepański.