Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 12/2017 — 19.09.2017 18:39

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 19 września 2017 r. powziął ustną informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 17/4/40/17 pt. „Budowa i wdrażanie centrów

 • Raport bieżący nr 11/2017 — 18.08.2017 14:59

  Zawarcie umowy ze Strażą Graniczną

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz nr 10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., że 18 sierpnia 2017 r. Naukowa

 • Raport bieżący nr 10/2017 — 17.08.2017 15:13

  Wezwanie do podpisania umowy

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., że 17 sierpnia 2017 r. powziął informację o wezwaniu Naukowej i Akademickiej

 • Raport bieżący nr 9/2017 — 31.07.2017 16:24

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 31 lipca 2017 r. powziął informację o wyborze przez Komendę Główną Straży Granicznej w tym samym dniu oferty konsorcjum: Naukowa i Akademicka

 • Raport bieżący nr 8/2017 — 29.05.2017 15:20

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

  Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ”), które odbyło się 29 maja

 • Raport bieżący nr 7/2017 — 29.05.2017 15:12

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

  Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 29 maja 2017 roku.

 • Raport bieżący nr 6/2017 — 29.05.2017 12:09

  Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 29 maja 2017 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne

 • Raport bieżący nr 5/2017 — 28.04.2017 12:09

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

  Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh

 • Raport bieżący nr 4/2017 — 25.04.2017 12:25

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań

 • Raport bieżący nr 3/2017 — 24.04.2017 16:40

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 r.

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2016, zgodnie z którą postanowił zarekomendować