Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 16/2017 — 18.10.2017 13:12

  Zawarcie umowy z RCZSiUT

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 19 września 2017 r. oraz 15/2017 z dnia 12 października 2017 r. informuje, że 18 października

 • Raport bieżący nr 15/2017 — 12.10.2017 15:01

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 12/2017 z dnia 19 września 2017 r. informuje, że 12 października 2017 r. powziął informację o wyborze przez Resortowe

 • Raport bieżący nr 14/2017 — 26.09.2017 17:40

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 26 września 2017 r. otrzymał od Marka Dietla oświadczenie z dnia 25 września 2017 r. o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Zgodnie ze

 • Raport bieżący nr 13/2017 — 22.09.2017 13:51

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 22 września 2017 r. powziął informację ustną z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego

 • Raport bieżący nr 12/2017 — 19.09.2017 18:39

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 19 września 2017 r. powziął ustną informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 17/4/40/17 pt. „Budowa i wdrażanie centrów

 • Raport bieżący nr 11/2017 — 18.08.2017 14:59

  Zawarcie umowy ze Strażą Graniczną

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz nr 10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., że 18 sierpnia 2017 r. Naukowa

 • Raport bieżący nr 10/2017 — 17.08.2017 15:13

  Wezwanie do podpisania umowy

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., że 17 sierpnia 2017 r. powziął informację o wezwaniu Naukowej i Akademickiej

 • Raport bieżący nr 9/2017 — 31.07.2017 16:24

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, że 31 lipca 2017 r. powziął informację o wyborze przez Komendę Główną Straży Granicznej w tym samym dniu oferty konsorcjum: Naukowa i Akademicka

 • Raport bieżący nr 8/2017 — 29.05.2017 15:20

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

  Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ”), które odbyło się 29 maja

 • Raport bieżący nr 7/2017 — 29.05.2017 15:12

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

  Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 29 maja 2017 roku.