Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 6/2019 — 03.06.2019 12:16

  Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 3 czerwca 2019 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018. Na mocy ww. uchwały

 • Raport bieżący nr 5/2019 — 07.05.2019 12:00

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

  Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 i art. 4022 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • Raport bieżący nr 4/2019 — 06.05.2019 13:40

  Nabycie udziałów Phoenix Systems przez Emitenta od spółki zależnej

  Zarząd Atende S.A. („Atende”, „Emitent”) informuje, że 6 maja 2019 r. Atende kupiło od Atende Software sp. z o.o. („Atende Software”), w której Emitent posiada

 • Raport bieżący nr 3/2019 — 25.04.2019 10:43

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2018, zgodnie z którą postanowił zarekomendować

 • Raport bieżący nr 2/2019 — 24.01.2019 17:16

  Zawarcie umowy z Komendą Główną Policji

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. informuje, że 24 stycznia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum

 • Raport bieżący nr 1/2019 — 04.01.2019 14:44

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

 • Raport bieżący nr 11/2018 — 29.11.2018 16:34

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 29 listopada 2018 r. powziął ustną informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 202/BŁiI/18/MP/POPC pt. „Modernizacja

 • Raport bieżący nr 10/2018 — 14.11.2018 18:03

  Zmiana adresu Spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 26 listopada 2018 roku

 • Raport bieżący nr 9/2018 — 10.09.2018 12:11

  Podjęcie przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnej z Atende S.A. do nowej spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 10 września 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę o rozpoczęciu procesu wydzielenia działalności operacyjnej z Atende S.A.

 • Raport bieżący nr 8/2018 — 23.05.2018 15:48

  Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, wspólną