Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 5/2020 — 11.05.2020 14:34

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2019, zgodnie z którą postanowił zarekomendować

 • Raport bieżący nr 4/2020 — 25.03.2020 18:08

  Informacja nt. wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Atende

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z aktualną oceną Emitenta pandemia COVID-19 i związane z nią otoczenie rynkowe negatywnie wpłyną na wyniki

 • Raport bieżący nr 3/2020 — 24.03.2020 18:28

  Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 marca 2020 r. zakończone zostały analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości

 • Raport bieżący nr 2/2020 — 10.01.2020 13:08

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

 • Raport bieżący nr 1/2020 — 10.01.2020 12:34

  Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu

 • Raport bieżący nr 16/2019 — 27.12.2019 13:53

  Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z 11 grudnia 2019 r., że 27 grudnia 2019 r. zawarta została umowa („Umowa”),

 • Raport bieżący nr 15/2019 — 12.12.2019 11:25

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 11 grudnia 2019 r. otrzymał od Michała Markowskiego oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 grudnia 2019 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. W oświadczeniu

 • Raport bieżący nr 14/2019 — 11.12.2019 17:36

  Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 11 grudnia 2019 r. został podpisany list intencyjny („List intencyjny”), pomiędzy Emitentem a STGE sp.

 • Raport bieżący nr 13/2019 — 19.06.2019 15:36

  Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 19 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta

 • Raport bieżący nr 12/2019 — 19.06.2019 10:06

  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 19 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta