Raport bieżący nr 4/2021

21.01.2021 18:59

Przeniesienie własności udziałów w Atende Medica

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia pomiędzy Emitentem a Konsultant IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Kupujący”) umowy sprzedaży udziałów („Udziały”) w Atende Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Atende Medica”) („Umowa”) niniejszym informuje, iż stosownie do postanowień Umowy, w związku z uiszczeniem przez Kupującego ceny sprzedaży Udziałów, wpłynięciem na rachunek bankowy Atende Medica środków finansowych wynikających z pożyczki od Kupującego oraz podpisaniem przez Emitenta i Kupującego protokołu potwierdzającego przejście własności Udziałów, prawo własności Udziałów przeszło na Kupującego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Powrót