Raport bieżący nr 8/2020

25.06.2020 12:19

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2020 roku.

  Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Powrót