Raport bieżący nr 9/2019

10.06.2019 17:27

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 10 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta od Jacka Forysiaka, wiceprezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

  Powiadomienie o transakcjach

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Powrót