Raport bieżący nr 7/2019

03.06.2019 13:03

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2019 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 3 czerwca 2019 roku.

  Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Powrót