Raporty bieżące

  • Raport bieżący nr 1/2016 — 13.01.2016

    Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

    Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach