Raport bieżący nr 8/2016

11.05.2016

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2016 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 11 maja 2016 roku.

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie 11 maja 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Powrót