Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 5/2015 — 09.04.2015

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 5 451 501,60 zł,

 • Raport bieżący nr 4/2015 — 02.03.2015

  Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK AM”), iż w wyniku

 • Raport bieżący nr 3/2015 — 19.01.2015

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Atende S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach

 • Raport bieżący nr 2/2015 — 12.01.2015

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji

 • Raport bieżący nr 1/2015 — 07.01.2015

  Przekroczenie progu 5% głosów na WZ spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK AM”), iż w wyniku