Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 3/2013 — 14.01.2013

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Piotra Putecznego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa

 • Raport bieżący nr 2/2013 — 10.01.2013

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Tadeusza Czichona, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa

 • Raport bieżący nr 1/2013 — 09.01.2013

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje