Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 13/2013 — 19.04.2013

  Zmiana nazw skróconych Emitenta

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z ATM Systemy Informatyczne S.A. na Atende S.A. Zarząd Giełdy Papierów

 • Raport bieżący nr 12/2013 — 17.04.2013

  Podpisanie znaczącej umowy

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że dnia 17 kwietnia 2013 r. podpisana została Umowa na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych Resortu Obrony Narodowej

 • Raport bieżący nr 11/2013 — 12.04.2013

  Rejestracja zmian w Statucie Spółki – zmiana firmy Spółki na Atende S.A.

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że dniu 12 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 • Raport bieżący nr 10/2013 — 10.04.2013

  Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że 9 kwietnia 2013 r. otrzymał oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta od:    - Sławomira Kamińskiego,

 • Raport bieżący nr 9/2013 — 20.03.2013

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. w dniu 19 marca 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej Patrycję Buchowicz oraz Jana Madeya.

 • Raport bieżący nr 8/2013 — 20.03.2013

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 marca 2013 r.

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A., które

 • Raport bieżący nr 7/2013 — 20.03.2013

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 marca 2013 r.

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., które odbyło się 19 marca 2013 roku.

 • Raport bieżący nr 6/2013 — 20.02.2013

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień

 • Raport bieżący nr 5/2013 — 06.02.2013

  Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. do Spółki wpłynęły informacje o:nabyciu w dniu 5 lutego

 • Raport bieżący nr 4/2013 — 06.02.2013

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki

  Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienia od:prezesa Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 5 lutego 2013