Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 23/2013 — 06.06.2013

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki,

 • Raport bieżący nr 22/2013 — 03.06.2013

  Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A.

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że 3 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała podpisane aneksy z dnia 31 maja 2013 r. do umów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

 • Raport bieżący nr 21/2013 — 29.05.2013

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki,

 • Raport bieżący nr 20/2013 — 29.05.2013

  Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

  Zarząd spółki Atende S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje

 • Raport bieżący nr 19/2013 — 27.05.2013

  Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, wspólną

 • Raport bieżący nr 18/2013 — 27.05.2013

  Wybór biegłego rewidenta

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - firmy audytorskiej PKF Audyt sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 17/2013 — 21.05.2013

  Informacja o transakcjach nabycia akcji spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki,

 • Raport bieżący nr 16/2013 — 20.05.2013

  Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy

 • Raport bieżący nr 15/2013 — 09.05.2013

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) przekazuje w załączeniu wykaz informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

 • Raport bieżący nr 14/2013 — 19.04.2013

  Zmiana daty przekazania raportów rocznych

  Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r., informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego