Raport bieżący nr 25/2013

25.06.2013

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2013 roku:

  1. Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 48,2% na ZWZ, 23,9% ogółem,
  2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 500 000 głosów, 19,5% na ZWZ, 9,6% ogółem,
  3. Roman Szwed, 3 287 993 głosów, 18,3% na ZWZ, 9,0% ogółem,
  4. Polsat Otwarty Fundusz Emerytalny, 2 500 000 głosów, 13,9% na ZWZ, 6,9% ogółem.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Powrót