Raport bieżący nr 24/2013

25.06.2013

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2013 roku.

  Uchwały podjęte przez ZWZ Atende 25 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Powrót