Raport bieżący nr 15/2013

09.05.2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) przekazuje w załączeniu wykaz informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Pełna treść raportów jest dostępna na stronie internetowej www.atende.pl w sekcji relacje inwestorskie, a oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki.

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Powrót