Raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 33/2013 — 29.10.2013

  Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

  Zarząd Atende S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r., informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. z 14 listopada

 • Raport bieżący nr 32/2013 — 27.09.2013

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji

 • Raport bieżący nr 31/2013 — 24.09.2013

  Rezygnacja wiceprezesa Zarządu

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 24 września 2013 r. Tomasz Dziubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa, jak również członka Zarządu Atende S.A., ze skutkiem na dzień 30

 • Raport bieżący nr 30/2013 — 18.09.2013

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji

 • Raport bieżący nr 29/2013 — 24.07.2013

  Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki

  Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2013 roku Spółka została poinformowana przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że PKO BP Bankowy

 • Raport bieżący nr 28/2013 — 10.07.2013

  Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

  Zarząd Atende S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Spółki o dokonanych przez niego transakcjach nabycia akcji Spółki,

 • Raport bieżący nr 27/2013 — 26.06.2013

  Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do

 • Raport bieżący nr 26/2013 — 26.06.2013

  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Zarząd Atende S.A. informuje, że 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej

 • Raport bieżący nr 25/2013 — 25.06.2013

  Wykaz akcjonariuszy

  Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2013 roku: Spinoza

 • Raport bieżący nr 24/2013 — 25.06.2013

  Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

  Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2013 roku.