Kalendarz inwestora

Przyszłe

 • 28.03.2019

  Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok

 • 28.03.2019

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok

 • 16.05.2019

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku

 • 12.09.2019

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2019 roku

 • 14.11.2019

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2019 roku

Przeszłe