Kalendarz inwestora

Przyszłe

 • 31.03.2020

  Jednostkowy Raport Roczny za 2019 rok

 • 31.03.2020

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok

 • 19.05.2020

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2020 roku

 • 15.09.2020

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2020 roku

 • 17.11.2020

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 roku

Przeszłe