Kalendarz inwestora

Przyszłe

 • 27.03.2018

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok

 • 27.03.2018

  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok

 • 17.05.2018

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

 • 19.09.2018

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2018 roku

 • 14.11.2018

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2018 roku

Przeszłe