Kalendarz inwestora

Przyszłe

 • 31.03.2021

  Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok

 • 31.03.2021

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok

 • 18.05.2021

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2021 roku

 • 14.09.2021

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2021 roku

 • 16.11.2021

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2021 roku

Przeszłe