Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % głosów na WZA
Ogółem 36 343 344 36 343 344 100,00%
 
Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o. o. S.K.A.
11 956 958 11 956 958 32,90%
 
Nationale-Nederlanden OFE *
6 100 000 6 100 000 16,78%
 
PKO BP BANKOWY OFE *
3 500 813 3 500 813 9,63%
 
Pozostali
14 785 573 14 785 573 40,68%

Na podstawie zgłoszeń na Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2020 r.


Struktura akcjonariatu