Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % głosów na WZA
Ogółem 36 343 344 36 343 344 100,00%
 
Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o. o. S.K.A.
11 956 958 11 956 958 32,90%
 
Nationale-Nederlanden OFE *
6 000 000 6 000 000 16,51%
 
PKO BP BANKOWY OFE **
3 333 615 3 333 615 9,17%
 
Pozostali
15 052 771 15 052 771 41,42%

Na podstawie zgłoszenia na Walne Zgromadzenie 23 maja 2018 r.

** Na podstawie zgłoszenia na Walne Zgromadzenie 3 czerwca 2019 r.


Struktura akcjonariatu