Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % głosów na WZA
Ogółem 36 343 344 36 343 344 100,00%
 
Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o. o. S.K.A.
11 956 958 11 956 958 32,90%
 
Nationale-Nederlanden OFE
5 906 601 5 906 601 16,25%
 
PKO OFE
2 531 407 2 531 407 6,97%
 
Pozostali
15 948 378 15 948 378 43,88%


Struktura akcjonariatu