Raport EBI nr 1/2021

Raport EBI nr 1/2021 — 30.07.2021 13:31

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atende Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.

Stosowanie zasad DPSN 2021 przez Atende S.A.