Raport bieżący nr 9/2023

Raport bieżący nr 9/2023 — 10.05.2023 16:07

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Atende S.A. informuje, że 10 maja 2023 r. została podpisana umowa z klientem z sektora publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem serwisowym i gwarancyjnym, o maksymalnej wartości 21,7 mln zł brutto („Umowa”). Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ogólne warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne