Raport bieżący nr 9/2022

Raport bieżący nr 9/2022 — 23.06.2022 13:50

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 23 czerwca 2022 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZ Atende S.A. 23 czerwca 2022 r. (z załącznikami)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe