Raport bieżący nr 9/2021

Raport bieżący nr 9/2021 — 23.03.2021 12:10

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Zarząd Atende S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z 25 stycznia 2021 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. oraz jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. z 31 marca 2021 r. na 13 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe