Raport bieżący nr 9/2016

Raport bieżący nr 9/2016 — 11.05.2016 16:32

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2016 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 11 maja 2016 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 41,07% na ZWZ, 23,85% ogółem,

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 000 000 głosów, 28,42% na ZWZ, 16,51% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 15,58% na ZWZ, 9,05% ogółem,

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, 2 371 742 głosy, 11,24% na ZWZ, 6,53% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 21 109 700 akcji stanowiących 58,08% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.