Raport bieżący nr 9/2015

Raport bieżący nr 9/2015 — 06.05.2015 17:32

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 maja 2015 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 6 maja 2015 roku.

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 6 maja 2015 r.

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 6 maja 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.