Raport bieżący nr 9/2014

Raport bieżący nr 9/2014 — 18.06.2014 13:34

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2014 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 18 czerwca 2014 roku:

1. Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 70,20 % na ZWZ, 23,9% ogółem,

2. Roman Szwed, 3 287 993 głosów, 26,63 % na ZWZ, 9,0% ogółem.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.