Raport bieżący nr 8/2019

Raport bieżący nr 8/2019 — 03.06.2019 11:12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 3 czerwca 2019 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ′), które odbyło się 3 czerwca 2019 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 56,59% na ZWZ, 23,85% ogółem,

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 333 615 głosów, 21,47% na ZWZ, 9,17% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 21,47% na ZWZ, 9,05% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowane były łącznie 15 317 573 akcje stanowiące 42,15% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.