Raport bieżący nr 8/2017

Raport bieżący nr 8/2017 — 29.05.2017 13:20

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ′), które odbyło się 29 maja 2017 roku:

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 000 000 głosów, 63,77% na ZWZ, 16,51% ogółem,

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, 2 855 232 głosy, 30,35% na ZWZ, 7,86% ogółem,

Robert Fijołek, 553 000 głosów, 5,88% na ZWZ, 1,52% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowane były łącznie 9 408 232 akcje stanowiące 25,89% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.