Raport bieżący nr 8/2016

Raport bieżący nr 8/2016 — 11.05.2016 16:28

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2016 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 11 maja 2016 roku.

  Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie 11 maja 2016 r.

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie 11 maja 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.