Raport bieżący nr 8/2014

Raport bieżący nr 8/2014 — 18.06.2014 13:28

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2014 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 18 czerwca 2014 roku.

Uchwaly podjęte przez ZWZ Atende S.A. w dniu 18_czerwca_2014 r.

Regulamin Rady Nadzorczej - zalacznik_do_uchwały_nr 22 ZWZ Atende S.A.z dnia 18 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.