Raport bieżący nr 7/2018

Raport bieżący nr 7/2018 — 23.05.2018 13:02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2018 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ′), które odbyło się 23 maja 2018 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 40,80% na ZWZ, 23,85% ogółem,

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 000 000 głosów, 28,24% na ZWZ, 16,51% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 15,47% na ZWZ, 9,05% ogółem,

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, 2 976 720 głosów, 14,01% na ZWZ, 8,19% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 21 248 678 akcji stanowiących 58,47% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.