Raport bieżący nr 7/2017

Raport bieżący nr 7/2017 — 29.05.2017 13:12

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 29 maja 2017 roku.

  Uchwały podjęte przez ZWZ Atende S.A. 29 maja 2017 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Atende S.A. 29 maja 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe