Raport bieżący nr 7/2013

Raport bieżący nr 7/2013 — 20.03.2013 14:00

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 marca 2013 r.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., które odbyło się 19 marca 2013 roku.  Uchwały podjęte przez NWZ ATM Systemy Informatyczne 19 marca 2013 r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.