Raport bieżący nr 6/2022

Raport bieżący nr 6/2022 — 13.05.2022 15:07

Rekomendacja Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie pokrycia straty Atende S.A za rok 2021, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącej 4.095.777,95 zł z kapitału zapasowego Spółki. Ponadto Zarząd Atende S.A. nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w 2022 r. z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne