Raport bieżący nr 6/2021

Raport bieżący nr 6/2021 — 25.01.2021 17:26

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Emitent′) informuje, że 25 stycznia 2021 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Jacka Forysiaka, wiceprezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

  Powiadomienie o transakcjach

Powiadomienie o transakcjach

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.